0517 - 53 19 01
0517 - 53 19 01 info@fysiowitmarsum.nl

Tarieven Fysiotherapie

Praktijkarieven Fysiotherapie 2023 Fysio Witmarsum
Wij hebben in 2023 niet met alle verzekeraars een contract afgesloten. De tarieven voor verzekerden zonder aanvullende verzekering en wanneer de verrichtingen buiten de dekking vallen, zijn bij ons als volgt vastgesteld (per 01-01-2023):
 

Zitting / behandeling € 39,50
Zitting / behandeling oedeemtherapie € 55,55
Zitting / behandeling manuele therapie € 51,35
Screening € 12,25
Screening, intake en onderzoek € 47,90
Intake en onderzoek na verwijzing € 42,40
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 55,-
Lange zitting voor meervoudige zorgvragen € 54,50
Groepstherapie voor 2-4 personen (p.p.p.u.) € 31,35
Niet nagekomen afspraak * € 39,50
Eenvoudige, korte rapporten € 33,-
Uitgebreide rapporten € 50,-

 
* Indien niet tenminste 24 uur van tevoren is afgemeld.
 
Voor behandelingen aan huis of in een instelling gelden andere tarieven. Wilt u hier meer informatie over? Bel dan tussen 8 en 12 naar 0517-531901.