0517 - 53 19 01
0517 - 53 19 01 info@fysiowitmarsum.nl

Tarieven Fysiotherapie

Praktijkarieven Fysiotherapie 2024 Fysio Witmarsum
Wij hebben in 2024 niet met alle verzekeraars een contract afgesloten.

De tarieven van de meest gangbare prestatiecodes (tussen haakjes) voor verzekerden zonder aanvullende verzekering en wanneer de verrichtingen buiten de dekking vallen, zijn bij ons als volgt vastgesteld (per 01-01-2024):
 

Zitting / behandeling (1000) € 42,00
Zitting / behandeling manuele therapie (1200) € 53,75
Screening (1850) € 15,00
Screening, intake en onderzoek (1864) € 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing (1870) € 45,00
Groepstherapie (1316) € 34,00
Niet nagekomen afspraak * € 42,00

 
* Indien niet tenminste 24 uur van tevoren is afgemeld.
 
Voor behandelingen aan huis of in een instelling gelden andere tarieven. Wilt u hier meer informatie over? Bel dan tussen 8 en 12 uur naar 0517-531901.