Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) – vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese privacywet dwingt bedrijven tot meer actie en maatregelen wanneer gegevens over klanten, personeel of andere personen vastgelegd worden.
Fysio Witmarsum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Lees de inhoud van de Privacy Policy onderaan de website.